Bosch vr8

คุณสมบัติของระบบ

- สามารถแบ่งโซนได้ 8 โซน
- ใช้กับอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สายได้ 16 อุปกรณ์
- มีอุปกรณ์รับสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ไร้สายในตัว
- มีอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงในตัว
- มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการงัดแงะเครื่องควบคุม
- เป็นเครื่องควบคุมและแป้นควบคุมในเครื่องเดียวกัน
- มีระบบตรวจจับอุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติ พร้อมแจ้งเตือน
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟเมื่อไฟดับ
- สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
- สามารถส่งสัญญาณเข้าศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือ ส่งเข้าเครื่องโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุได้
- สามารถเรียกดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้ 40 เหตุการณ์

อุปกรณ์ที่มีให้

- เครื่องควบคุมหลัก BOSCH VR8 1 ชุด พร้อม adapter และ แบตเตอรี่สำรองไฟ
- PIR ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในบ้าน 1 ชุด
- Magnetic ตัวตรวจจับการเปิดประตู/หน้าต่าง 3 ชุด
- รีโมทไร้สายชนิด 4 ปุ่ม 1ชุด
- ฟรีั! ไซเรนภายนอก 1ชุด