Ci 809U

Ci_809u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Finger Scan

ㆍรองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
ㆍบันทึกรายการการลงเวลาได้มากถึง 100,000 รายการ
ㆍมีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
ㆍเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ ด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
ㆍ หัวอ่านกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน มีความคงทนสูง
ㆍ สามารถดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณ์ได้หลากหลายอาทิเช่น RS485, TCP/IP
ㆍไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ U disk download สะดวกในการใช้งาน
ㆍ หน้าจอแสดงเวลาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
ㆍ มีรูปทรงที่สวยงาม พร้อมวัสดุมีคุณภาพสูง
ㆍขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงามเข้ารูป

ราคา 8,500 บาท