Promotion Hikvision
Promotion Panasonic
   
Promotion NEU Tech
Promotion Ezviz

 


 

Hikvision 1 ล้านพิกเซล [720P]

 ชุดเล็ก  

ชุด 4 กล้อง = 9,500 .-

ชุด 8 กล้อง = 15,900 .-

ชุด 16 กล้อง = 29,500 .-

รายละเอียด คลิ๊ก

 
 

ชุดใหญ่  

ชุด 4 กล้อง = 11,900 .-

ชุด 8 กล้อง = 19,900 .-

ชุด 16 กล้อง = 35,900 .-

รายละเอียด คลิ๊ก


   

Hikvision 2 ล้านพิกเซล [1080P]

ชุดเล็ก  

ชุด 4 กล้อง = 11,900 .-

ชุด 8 กล้อง = 19,900 .-

ชุด 16 กล้อง = 33,900 .-

รายละเอียด คลิ๊ก

 


ชุดใหญ่  

ชุด 4 กล้อง = 13,900 .-

ชุด 8 กล้อง = 23,900 .-

ชุด 16 กล้อง = 42,900 .-

รายละเอียด คลิ๊ก


   

PANASONIC : C-Series 1 ล้านพิกเซล [720P]

ชุด 4 กล้อง = 15,900 .-

ชุด 8 กล้อง = 25,500 .-

ชุด 16 กล้อง = 42,900 .-

รายละเอียด คลิ๊ก

 

PANASONIC : C-Series 2 ล้านพิกเซล [1080P]

ชุด 4 กล้อง = 2x,900 .-

ชุด 8 กล้อง = 3x,500 .-

ชุด 16 กล้อง = 5x,900 .-

รายละเอียด คลิ๊ก