ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล (720P)

DS-2CE16C2T-IR

--- DS-2CE16C0T-IR (720P) ---

กล้องวงจรปิด HD720P Bullet IR Camera

 ความละเอียด 1.3 Megapixel CMOS, Turbo HD (720P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น Smart IR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 20 เมตร
 รองรับมาตรฐาน IP66 กันน้ำ 100%


   

--- DS-2CE56C0T-IR (720P) ---

กล้องวงจรปิด HD720P Dome IR Camera

 ความละเอียด 1.3 Megapixel CMOS, Turbo HD (720P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น Smart IR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 20 เมตร

 ds-2ce56c0t-it3  

--- DS-2CE56C0T-IT3 (720P) ---

กล้องวงจรปิด 720P EXIR Low Light HD

 ความละเอียด 1.3 Megapixel CMOS, Turbo HD (720P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น DNR, Smart IR
 รองรับหลอดอินฟราเรดแบบ EXIR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 40 เมตร
 รองรับการทำงานที่ความไวแสงต่ำ (Low illumination)
 รองรับมาตรฐาน IP66 กันน้ำ 100%

DS-2CE16C0T-IT3

--- DS-2CE16C0T-IT3 (720P) ---

กล้องวงจรปิด 720P EXIR Low Light HD

 ความละเอียด 1.3 Megapixel CMOS, Turbo HD (720P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น DNR, Smart IR
 รองรับหลอดอินฟราเรดแบบ EXIR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 40 เมตร
 รองรับการทำงานที่ความไวแสงต่ำ (Low illumination)
 รองรับมาตรฐาน IP66 กันน้ำ 100%

   

ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (1080P)

DS-2CE16C2T-IR

--- DS-2CE16D0T-IR (1080P) ---

กล้องวงจรปิด HD1080P Bullet IR Camera

 ความละเอียด 2 Megapixel CMOS, Turbo HD (1080P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น DNR, Smart IR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 20 เมตร
 รองรับมาตรฐาน IP66 กันน้ำ 100%
 OSD Menu(Up the Coax)


   

--- DS-2CE56D0T-IR (1080P) ---

กล้องวงจรปิด HD1080P Dome IR Camera

 ความละเอียด 2 Megapixel CMOS, Turbo HD (1080P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น DNR, Smart IR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 20 เมตร
 OSD Menu(Up the Coax)

 ds-2ce56c0t-it3  

--- DS-2CE56D0T-IT3 (1080P) ---

กล้องวงจรปิด HD1080P EXIR Low Light HD

 ความละเอียด 2 Megapixel CMOS, Turbo HD (1080P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น DNR, Smart IR
 รองรับหลอดอินฟราเรดแบบ EXIR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 30 เมตร / 50 เมตร
 รองรับการทำงานที่ความไวแสงต่ำ (Low illumination)
 รองรับมาตรฐาน IP66 กันน้ำ 100%
 OSD Menu(Up the Coax)

DS-2CE16C0T-IT3

--- DS-2CE16D0T-IT3 (1080P) ---

กล้องวงจรปิด HD1080P EXIR Low Light HD

 ความละเอียด 2 Megapixel CMOS, Turbo HD (1080P)
 รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
 รองรับฟังก์ชั่น DNR, Smart IR
 รองรับหลอดอินฟราเรดแบบ EXIR
 รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 30 เมตร / 50 เมตร
 รองรับการทำงานที่ความไวแสงต่ำ (Low illumination)
 รองรับมาตรฐาน IP66 กันน้ำ 100%