CMi F61

CMi_F61

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / สแกนหน้า / HIP Finger Scan / Face Scan

– รองรับใบหน้า 300 ใบหน้า 300 ผู้ใช้งาน
– รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
– รองรับการสแกนทั้งใบหน้าลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน
– รองรับรายการบันทึกเข้าออกของพนักงาน 160,000 รายการ
– หน้าจอสีขนาด 2.8″
– เมนูภาษาไทยรูปแบบไอคอน พร้อมเสียงตอบรับ
– ความเร็วในการสแกนภายใน 1 วินาที
– รองรับการดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive ไฟล์รายงานออกมาเป็น Excel
– Excel easy report

ราคา 2,990 บาท