Ci 690S

Ci_690s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Finger Scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci690s เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาการทำงาน ทำงานด้วยระบบ Standalone รองรับลายนิ้วมือได้สูงถึง 6,500 ลายนิ้วมือ เก็บรายการบันทึกได้สูงถึง 160,000 รายการ แสดงการทำงานด้วยจอสีให้ภาพคมชัด พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบเวลาการทำงาน หรือตรวจสอบการเข้าออกประตูผ่านทาง TCP/IP และ USB flash drive และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci690s ยังมีระบบ anti-pass back เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci690s
  • หน้าจอสี 2.4” TFT color screen
  • รองรับลายนิ้วมือ 6,500 ลายนิ้วมือ
  • รองรับการใช้งานได้ทั้ง ลายนิ้วมือ /บัตร /รหัสผ่าน
  • เก็บข้อมูลรายการบันทึกได้สูงสุด 160,000 รายการ
  • เมนูภาษาไทย /อังกฤษ
  • เสียงตอบรับภาษาไทย /อังกฤษ
  • รูแบบการสแกน ลายนิ้วมือ /รหัส /บัตร /ลายนิ้วมือ+รหัสผ่าน /บัตร+รหัสผ่าน /ลายนิ้วมือ + บัตร + รหัสผ่าน
  • รองรับการเชื่อมต่อผ่านทาง TCP/IP, USB flash drive
  • เชื่อมต่อกับ Wiegand in & out 26 bit

ราคา 6,900 บาท