CMi 681S

CMi_681S

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Finger Scan

– จอสี TFT ขนาด 2.8 นิ้ว
– ความละเอียดของหน้าจอ 320*240
– บันทึกข้อมูลได้ทั้ง ลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน
– รองรับ 6,000 ลายนิ้วมือ 
– เก็บข้อมูลได้ 160,000 รายการ
– ระยะเวลาในการประมวลผลภายใน 1 วินาที
– โหมดการตรวจสอบ ลายนิ้วมือ /บัตร /รหัสผ่าน
– รองรับการเชื่อมต่อผ่าน TCP/IP, USB Flash Drive, USB Data Link
– เมนูไอคอน ภาษาไทย/อังกฤษ พร้อมเสียงตอบรับภาษาไทย/อังกฤษ
– ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time สรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที และรองรับการทำงานเป็นกะ และกะข้ามวัน เป็นต้น
– รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน PayRoll ด้วยรูปแบบ Text File หรือ Excel
– โอนข้อมูลออก Excel ได้ทุกรายงาน
– มีแบตเตอรี่แบคอัพในตัว 
– รองรับการใช้งานต่างสาขา เชื่อมต่อแบบ online ผ่านระบบ host (option) 

ราคา 6,500 บาท